Thứ 5, Ngày 17 tháng 01 năm 2019
Thứ 2, Ngày 10 tháng 12 năm 2018, 14:50

Nghị quyết HĐQT Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn

 

Xin trân trọng thông báo!