Thứ 3, Ngày 11 tháng 12 năm 2018
Thứ 5, Ngày 29 tháng 11 năm 2018, 11:01

CBTT: Nghị Quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Vui lòng xem file đính kèm: Nghị Quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Xin trân trọng thông báo!