Thứ 7, Ngày 23 tháng 03 năm 2019
Thứ 5, Ngày 17 tháng 05 năm 2018, 09:27

CBTT: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm: NQ của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn tăng vốn 2018

 

Xin trân trọng thông báo!