Thứ 5, Ngày 17 tháng 01 năm 2019
Thứ 5, Ngày 28 tháng 06 năm 2018, 13:09

CBTT: Nghị quyết của HDDQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm: Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn điều lệ

 

Xin trân trọng thông báo!