Thứ 5, Ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thứ 5, Ngày 02 tháng 05 năm 2019, 13:35

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Công ty Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết như sau: Xem tại đây