Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2019
Thứ 6, Ngày 26 tháng 10 năm 2018, 17:38

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

Vui lòng xem file đính kèm: 

 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Báo cáo tài chính riêng

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ


Xin trân trọng thông báo./.