Thứ 6, Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Links

Thứ 2, Ngày 25 tháng 12 năm 2017, 10:18

Hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ ứng tuyển gồm có:

1. Bản thông tin ứng viên (tải tại đây)

2. Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy ghi rõ vị trí dự tuyển

3. Sơ yếu lý lịch rõ ràng và có xác nhận của chính quyền địa phương

4. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan

5. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (sao y thị thực)

6. Giấy chứng nhận quá trình làm việc trước đây (nếu có)

7. Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng trở lại)

8. 02 tấm ảnh 3x4

Tin khác