Thứ 5, Ngày 22 tháng 08 năm 2019

Links

Thứ 4, Ngày 15 tháng 04 năm 2015, 13:30

Điều lệ công ty ngày 25 tháng 07 năm 2008

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý cổ đông nội dung bản điều lệ Công ty ngày 25 tháng 07 năm 2008.

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Xin trân trọng thông báo./.