Thứ 5, Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Links

Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 năm 2015, 00:00

Điều lệ công ty ngày 22 tháng 04 năm 2015

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý cổ đông nội dung bản điều lệ Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2015.

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Xin trân trọng thông báo./.