Thứ 5, Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Links

Thứ 5, Ngày 11 tháng 05 năm 2017, 11:22

Điều lệ Công ty ngày 05 tháng 05 năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý cổ đông nội dung bản điều lệ Công ty ngày 05 tháng 05 năm 2017.

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Xin trân trọng thông báo./.