Thứ 6, Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Links

Thứ 5, Ngày 18 tháng 04 năm 2013, 16:57

Báo cáo thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2012.

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Xin trân trọng thông báo./.